Wiadomosci

Category: General

Celtowie na ziemiach polskich

Celtowie zaznaczyli si na ziemiach polskich na wiele sposobów, przeszczepiajc do sBowiaDskiego folkloru swoje wierzenia i obrzdy. Ostatnie stulecia przed nasz er odznaczaBy si w Europie dominacj gospodarcz i kulturow Celtów. ByB to lud pochodzenia indoeuropejskiego,...

Koniec feminizmu

Polacy nie dowierzaj feministkom, traktujc ich akcje jako wystpienia polityczne. Kolejna manifestacja odbyBa si wBa[nie w sobot 8 marca w Warszawie. Tzw. manifa dziaBaczek ruchów feministycznych nie zyskaBa jednak wsparcia warszawianek, mimo |e koalicja antykonserwatywna i...

Ukryte dzieje Jezusa

Wcale nie planowalem napisania ksiazki Bloodline of the Holy Grail (Krewz krwi Jezusa1). Jest ona dzielem przypadku, a nie zamyslu. Powstalaw rezultacie pelnienia przeze mnie przez ostatnie 10 lat funkcji historykai genealoga 33 rodzin krolewskich. Jest wynikiem dokumentowania przezemnie we...

KLAMSTWA NA TEMAT BENZYNY BEZOLOWIOWEJ

Poprzednio mowilismy o tym, jak malo dowodow wspiera twierdzenie, ze substancje zwiekszajace liczbe oktanowa benzyny bezolowiowej sa znacznie bezpieczniejsze od dotychczas uzywanego olowiu. W rzeczywistosci okazalo sie, ze dowodow na to, iz olow zawarty w benzynie ma jakikolwiek wplyw na poziom...

Antygrawitacja odkryta

Informacj na temat tego osignicia uzyskali[my z dwóch zródeB. Pierwsze z nich to listopadowy numer biuletynu Australian International UFO-Flying Saucer Research Inc. z 1996 roku. Na 15 stronie tego biuletynu jego wydawcy zamie[cili artykuB, któ- ry wydaje si by kopi...

Congratulations!

If you can read this post, it means that the registration process was successful and that you can start blogging
 
Provided by Multiblog.net - easy blogging platform
P0wered by L1fe7ype - De51gn by Ba1earWe6